Prosjektadministrasjon

Prosjektadministrasjon for eiendomsforvaltere og arkitekter i Oslo-området


Et vellykket byggeprosjekt er avhengig av god prosjektadministrasjon med en jevn og kontinuerlig fremdrift. Det er ikke tilfeldig at ledelse, samarbeid og kommunikasjon er tre sentrale begreper for å komme frem til et optimalt byggeresultat. I tillegg må økonomisk oppfølging være i takt med fremdriften i et hvert byggeprosjekt.

En aktør med lang erfaring på prosjektadministrasjon knyttet til alle faser i prosjektet

Vi tilbyr vår kompetanse på prosjektadministrasjon som kan knyttes til alle faser i et byggeprosjekt.

Prosjektadministrasjon ved etablering av et byggeprosjekt:

De fleste byggeprosjekter har behov for strategiske premisser og avklaringer. Dette innebærer ofte at man må etablere styringsgrunnlag, anslå kostnadsbildet, sikkerhetsvurderinger etc. Vår prosjektadministrasjon bistår deg som har behov for bistand i starten av et byggeprosjekt.

Prosjektadministrasjon ved gjennomføring av et byggeprosjekt:

Under gjennomføringen av et prosjekt kan det være smart å oppsøke bistand fra noen som har erfaring med prosjektadministrasjon. I denne fasen kan vi bistå med å bygge opp systemer som kvalitetssikrer overordnet styring, men også bistå med prosjektadministrasjon som kan innta prosjektets gjennomføring med myndighet og leveranseansvar.

Vi tilbyr vår tjeneste og kompetanse på prosjektadministrasjon spesielt for eiendomsforvaltere og arkitekter i Oslo-området.

Du kan nå oss på telefon: 412 85 499
eller sende oss en E-post til: post@c-bk.no