Bygningsfysikk

Bygningsfysikk i Oslo- området for eiendomsforvaltere og arkitekterBygningsfysikk er forståelsen for klimatilpasninger for bygningskonstruksjoner. Bygningsfysikk har utvilsomt mye å si for byggets muligheter for energiøkonomisering, samtidig som godt inneklima skapes.


Bygningsfysikk viktig for byggeresultatet

Lavt fokus på bygningsfysikk kan fort resultere i mindre gode bygninger, unødvendig bruk av energi til oppvarming. Det er ikke tilfeldig at det ble innført på flere områder nye krav til obligatorisk tredjepartskontroll i 2010. Fuktspørsmål og bygningsfysikk med energiberegninger er like viktig som styrkeberegning av konstruksjoner.

Vi har høy kompetanse på materialkunnskaper, og hvordan man kan oppnå full effekt og ytelse fra de forskjellige byggematerialene med helhetlige løsninger. Dersom du trenger en obligatorisk tredjepartskontroll innen bygningsfysikk kan vi bistå deg med profesjonelt utført arbeid med kontroll, men også prosjektering av byggeprosjekter som er pålagt kompetanse på bygningsfysikk.

Ta kontakt på telefon: 412 85 499

eller send en E-post til: post@c-bk.no dersom du ønsker mer informasjon om bygningsfysikk.