TJENESTER

  • Bistand og rådgivning ved bygningsmessige arbeider, både nybygg og rehabilitering.

  • Bistand og rådgivning ved rehabilitering av tak og piper.

  • Bistand og rådgivning ved balkong- og fasaderehabilitering.

  • Bistand og rådgivning i forbindelse med rehabilitering av våtrom og innvendige rør for vann og avløp.

  • Brannteknisk rådgivning og prosjektering.

  • Bygningstekniske rapporter.

FOR ALLE TJENESTER TILBYS:

  • Beskrivelser/ prosjektering av tiltak for innhenting av pristilbud.

  • Bistå med inngåelse av kontrakt når utførende entreprenør er valgt.

  • Prosjekt- og byggeledelse i gjennomføringsfasen.

  • Økonomisk oppfølging av prosjektet